Dr. med. Asoc.prof. imunologa, internista konsultācija 70.00 €
Dr. med. neirologa, imunologa konsultācija 60.00 €
Reimatologa konsultācija 60.00 €
Miastēniskās reakcijas noteikšana 60.00 €
Karpālā kanāla sindroma noteikšana 50.00 €
Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi 60.00 €
Elektromiogrāfija (EMG) ar kompjuterizētu datu apstrādi 80.00 €
Doplerogrāfija brahiocefāliem (kakla) un transkraniāliem (galvas) asinsvadiem 70.00 €
Brahiocefālo (kakla) asinsvadu dupleksa skenēšana 40.00 €
Transkraniālo (galvas) asinsvadu dupleksa skenēšana 40.00 €

Sadarbībā ar DAP klīniku

Kvantitatīva sensorā testēšana 50.00 €